Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Governance en informatie­voorziening

Lees de onderzoeken

Een passende governance en adequate informatievoorziening zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor focus in de keten op kwalitatief goede dienstverlening en beleidsimpact. Deze onderzoeken bieden inzicht in de wijze van besturen en informatievoorziening.

Onderzoeken binnen dit thema

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering
Augustus 2022

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering

Dit betreft een analyse van de functie en achtergronden van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van eigenaarsadvisering; de mensen die bij verschillende ministeries adviseren over hoe beleid geïmplementeerd wordt. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties

Een kwalitatieve analyse van de jaarstukken van een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Het biedt inzicht in de kwaliteit van de stukken en bevat aanbevelingen. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Staat van de uitvoerings­verantwoording
Juni 2022

Staat van de uitvoerings­verantwoording

De inzet van deze studie is om in beeld te brengen wat de staat is van verticale en horizontale verantwoording in de uitvoering en wat die kan bijdragen aan (zelf)reflectie. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht
Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties
April 2022

Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties

In 2021 constateerde een parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer dat slechts van de ZBO’s 30% ooit was geëvalueerd en zeker niet elke vijf jaar. Nu wordt onderzocht of inmiddels meer en beter wordt geëvalueerd.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Internationale casusvergelijking sociale­zekerheids­schandaal
November 2022

Internationale casusvergelijking sociale­zekerheids­schandaal

Een vergelijking van de Nederlandse toeslagenaffaire met opvallend vergelijkbare casussen in Australië en Noorwegen Het bevat lessen om kans op systeemfalen en tunnelvisie te verkleinen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
ICTU
Emancipatie van de uitvoering
April 2023

Emancipatie van de uitvoering

Een paper over de emancipatie van de uitvoering in de periode 1980-2021. Het gaat in op het Nederlandse bestuurskundig denken over de uitvoering in relatie tot beleid, politiek en samenleving.  De paper bevat ook lessen uit andere landen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP
Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen
December 2022

Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen

Een paper op basis van een eerdere inventarisatie van de stand van zaken van de uitvoering in relatie tot de politiek, beleid en de samenleving. De inventarisatie is gedaan in vijf landen met een andere politiek-bestuurlijke traditie.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP