Ga naar de inhoud
In de Staat van de Uitvoering nemen we jaarlijks knelpunten in de uitvoeringspraktijk onder de loep en werken we samen aan oplossingen.

Over de Staat van de Uitvoering

Van beleid tot balie. Van staat tot straat. De hele keten van politiek, beleid en uitvoering werkt samen aan goede en toegankelijke overheidsdienstverlening. Maar soms gaan er dingen verkeerd. En dat merk je dan in de uitvoering. Met de Staat van de Uitvoering kijken we kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid.

Het is een jaarlijks terugkerende rapportage voor de Tweede Kamer. Bedoeld om sluimerende problematiek bloot te leggen, goede voorbeelden te signaleren en een trendmatig beeld te schetsen. Politiek, beleid en uitvoering gaan hierover samen in gesprek. Zo draagt de Staat van de Uitvoering bij aan betere prestaties van publieke dienstverleners. 

Inschrijven wekelijkse update

Privacy Voorwaarden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Test email update

Inzichten uit de Staat

Voor de eerste Staat van de Uitvoering (SvdU of Staat) brengen we 38 uitvoeringsorganisaties nader in beeld. Organisaties die veel en intensief contact hebben met burgers en ondernemers. Denk aan de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het UWV.

Daarnaast vergaren we kennis met wetenschappelijk onderzoek binnen vier thema’s. Over onderwerpen als organisatiecultuur, burgertevredenheid, maatwerk en innovatie.

De belangrijkste inzichten uit deze onderzoeken en organisaties krijgen een plek in de Staat van de Uitvoering. Het resultaat is een rijksbreed en trendmatig beeld dat de basis vormt voor een trialoog tussen politiek, beleid en uitvoering. Al tijdens de totstandkoming van de publicatie zijn gesprekken gestart met alle betrokken partijen om te reflecteren, leren en innoveren.

Lees meer over de thema’s

Mijlpalen in totstandkoming

In aanloop naar de publicatie van de Staat vinden regelmatig reflectiesessies plaats met uitvoerders en beleidsmakers. Op basis van die informatie beslissen bestuurders in duidingssessies over de inhoud van de publicatie.

En er zijn nog enkele mijlpalen in de totstandkoming van de jaarlijkse Staat van de Uitvoering. 

Lees meer

Inzichten per organisatie

Wat zijn knelpunten en dilemma’s waar professionals in de uitvoering mee worstelen? Alle publieke dienstverleners zijn gevraagd jaarlijks een rapportage te delen met die informatie.

De belangrijkste inzichten uit die ‘Standen van de Uitvoering’ krijgen een plek in de Staat van de Uitvoering.

Lees meer

Nieuws

 • 31 oktober 2022
  Dienst­verlening en beleids­impact

  UWV in kopgroep goed presterende uitvoeringsorganisaties

  Uit de nieuwste cijfers van het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) blijkt dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) tot de groep van best presterende uitvoeringsorganisaties van ons land behoort. De organisatie heeft in de loop der jaren een flinke productiviteitswinst weten te boeken, onder meer door de afgelopen de uitvoeringskosten per klant steeds verder te verlagen. Ook is […]

 • 31 oktober 2022
  Dienst­verlening en beleids­impact

  Gebrekkige verantwoording prestaties uitvoeringsorganisaties

  De verantwoording over de geleverde producten en diensten laat bij veel uitvoeringsorganisaties te wensen over. Dat is gebleken uit een quick scan van IPSE Studies. Hierdoor is er weinig zicht op het functioneren van de uitvoeringsorganisaties op de langere termijn, met name op het gebied van productiviteit en doelmatigheid. En dat beperkt de mogelijkheden tot […]

 • Reflectiesessie 5 sept
  31 oktober 2022
  Dienst­verlening en beleids­impact

  Reflectiesessie 5 september 2022

  Maandag 5 september was in het Planetarium in Amsterdam alweer de laatste reflectiesessie van 2022 in het kader van de Staat van de Uitvoering. Eerder waren er al reflectiesessies op 30 juni en 13 juli. 

Agenda