Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Aansturing

De Staat van de Uitvoering wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. De coördinatie is in handen van ICTU, de onafhankelijke advies- en projectenorganisatie van de overheid. Het is een deelproject van Werk aan Uitvoering. Dit programma werkt aan betere aansluiting van de publieke dienstverlening op de behoeften van burgers en ondernemers. Voor de aansturing van de Staat van de Uitvoering zijn diverse gremia in het leven geroepen.

Stuurgroep

De eindverantwoordelijkheid voor de Staat van de Uitvoering ligt bij de stuurgroep. De leden van de stuurgroep zijn bestuurders van uiteenlopende overheden; beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties. Zij bepalen de inhoud van de Staat aan de hand van reflecties met collega’s uit de keten en bieden de Staat aan aan de Tweede Kamer.

Abdeluheb Choho (voorzitter)

algemeen directeur
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Marc Allessie

directeur Ambtenaar & Organisatie
Ministerie van BZK

Harmen Harmsma

DG
Dienst Uitvoering Onderwijs

Carsten Herstel

DG Sociale zekerheid en integratie
Ministerie van SZW

Diana Starmans

lid Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank

Peter Teesink

gemeentesecretaris
Gemeente Amsterdam

Ric de Rooij

plv SG
Ministerie van JenV

Marjolijn Sonnema

DG Volksgezondheid
Ministerie van VWS

Gerard Bakker

inspecteur-generaal
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Cees van der Zwan

secretaris stuurgroep
ICTU

Projectteam

De voorbereiding van de Staat van de Uitvoering is in handen van het projectteam. De leden van het projectteam coördineren de totstandkoming van de inhoud en zijn de spil in de contacten met onderzoeksbureaus en uitvoeringsorganisaties. Het projectteam organiseert evenementen en verzorgt de communicatie rondom de Staat van de Uitvoering.  

Johan Strieker

gedelegeerd opdrachtgever
Ministerie van BZK

Ester Baauw

projectleider
ICTU

Cees van der Zwan

adviseur
ICTU

Neeltje Kuijpers

communicatieadviseur
ICTU

Felix van der Velde

medewerker advisering
ICTU

Mark Huijben

adviseur
ICTU

Siwert de Groot

onderzoeker, adviseur
ICTU

Frans van Dongen

onderzoeker, adviseur
Ministerie van BZK

Sil Vrielink

onderzoeker
ICTU

Johan Posseth

adviseur
ICTU

Teddy Verhoeven

projectsecretaris
ICTU

Audrey Houwaart

managementassistent
ICTU

Klankbordgroep

De klankbordgroep adviseert de stuurgroep. Leden van de klankbordgroep zijn bestuurders en professionals op het gebied van sociale zekerheid. Zij geven met hun advies mede richting aan de uitkomsten van de Staat van de Uitvoering.

Albert Jan Kruiter

oprichter
Instituut voor Publieke Waarden

Arjan Vliegenthart

directeur
Nibud

Cees Oudshoorn

directeur
VNO-NCW