Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties
Juni 2022

De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties

Publieke dienstverleners moeten over voldoende en goed geschoold personeel beschikken. De Intelligence Group doet onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten, de arbeidsmarktpositie en verbetermogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Intelligence Group
Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering
Augustus 2022

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering

Dit betreft een analyse van de functie en achtergronden van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van eigenaarsadvisering; de mensen die bij verschillende ministeries adviseren over hoe beleid geïmplementeerd wordt. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Basismonitor uitvoerings­organisaties
Nader te bepalen

Basismonitor uitvoerings­organisaties

In hoeverre zijn overheidsorganisaties op afstand responsief aan de samenleving? In dit periodiek terugkerende onderzoek wordt dit in kaart gebracht. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden
Analyse documenten Nationale Ombudsman en bestuurs­rechtspraak Raad van State
Oktober 2022

Analyse documenten Nationale Ombudsman en bestuurs­rechtspraak Raad van State

Een literatuurstudie naar rode draden in rapporten van de Nationale Ombudsman en de Raad van State. Onder meer over (knelpunten in) de uitvoeringspraktijk.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
ICTU
Data-ethiek in uitvoering
juni 2022

Data-ethiek in uitvoering

Met welke ethische vraagstukken en dilemma’s hebben uitvoeringsorganisaties te maken als het gaat om de inzet van informatietechnologie? En hoe gaat de organisaties om met data-ethiek? 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Expertisecentrum Data-Ethiek
Vernieuwing in de uitvoering
Juni 2022

Vernieuwing in de uitvoering

Hoe komt vernieuwing in de uitvoering tot stand? Medewerkers en bestuurders van uitvoeringsorganisaties geven samen antwoord op kritieke vragen over waar het in hun organisaties knelt als het gaat om hun innovatiekracht. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Haagse Beek
Trendanalyse: Kamervragen door de jaren heen
Nader te bepalen

Trendanalyse: Kamervragen door de jaren heen

Analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van Kamervragen door de jaren heen. Deze analyse bouwt voor op een eerdere analyse ‘beleidsdruk’ uit 2011.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
ICTU
Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties

Een kwalitatieve analyse van de jaarstukken van een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Het biedt inzicht in de kwaliteit van de stukken en bevat aanbevelingen. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Staat van de uitvoerings­verantwoording
Juni 2022

Staat van de uitvoerings­verantwoording

De inzet van deze studie is om in beeld te brengen wat de staat is van verticale en horizontale verantwoording in de uitvoering en wat die kan bijdragen aan (zelf)reflectie. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht
Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties
April 2022

Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties

In 2021 constateerde een parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer dat slechts van de ZBO’s 30% ooit was geëvalueerd en zeker niet elke vijf jaar. Nu wordt onderzocht of inmiddels meer en beter wordt geëvalueerd.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU