Ga naar de inhoud

Dienst­verlening en beleids­impact

Lees de onderzoeken

In de hele keten – van staat tot straat – moet de focus liggen op de te realiseren beleidsimpact en op goede en toegankelijke dienstverlening. Met onderstaande onderzoeken willen we inzicht krijgen in beide doelstellingen.

Onderzoeken binnen dit thema

Analyse documenten Nationale Ombudsman en bestuurs­rechtspraak Raad van State
Oktober 2022

Analyse documenten Nationale Ombudsman en bestuurs­rechtspraak Raad van State

Een literatuurstudie naar rode draden in rapporten van de Nationale Ombudsman en de Raad van State. Onder meer over (knelpunten in) de uitvoeringspraktijk.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
ICTU
Productiviteits­analyse dienstverleners
April 2022

Productiviteits­analyse dienstverleners

Productiviteitsonderzoeken uit de periode 2017-2021 zijn onderworpen aan een verdiepende analyse. Om zo de productiviteitsontwikkelingen in de publieke dienstverlening in beeld te brengen, te monitoren en te duiden.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
IPSE Studies
Onderzoek burger­perspectief op uitvoering
Juli 2022

Onderzoek burger­perspectief op uitvoering

Hoe oordelen burgers over de uitvoering en welke factoren beïnvloeden hun oordeel? Deze studie bundelt bestaand burgeronderzoek (klantenonderzoek) van de afgelopen vijf jaar hierover. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
TIAS, Tilburg University
Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten
September 2022

Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten

 Een onderzoek naar de wijze waarop burgers in de knel kunnen komen door het functioneren van het uitvoeringssysteem. Dit onderzoek omvat ook een internationaal vergelijkend perspectief.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kafkabrigade
Maatwerk als standaard
Juni 2022

Maatwerk als standaard

In dit onderzoek wordt ingegaan op de dilemma’s die maatwerk met zich meebrengt voor de uitvoering en de (destructieve) dynamieken die deze dilemma’s oproepen. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
NSOB
Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers
Juli 2022

Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de huidige praktijk van het moment waarop publieke organisaties besluiten tot vormen van maatwerk. Met de inzichten worden ‘denkhulpen’ ontwikkeld.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Argumentenfabriek
Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten
Juni 2022

Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten

Een eerste verkenning naar klantgerichtheid van dienstverleningsconcepten in de uitvoering. Hoe klantgericht zijn ze? Wat zijn de belangrijkste (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen? En wat betekent dit?
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Freshmark
Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid
Juni 2022

Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid

Dit betreft een verkennend onderzoek naar de wijze waarop in de uitvoering wordt omgegaan met klachten, bezwaren, beroepsprocedures en feedback van klanten en wat hiervan geleerd kan worden. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Onderzoek naar doorwerking reviews op internet
Juni 2022

Onderzoek naar doorwerking reviews op internet

Onderzoek naar reviews van burgers (onder andere aantallen, scores en spreiding) over de dienstverlening van overheidsorganisaties op webfora; met name Google reviews en Facebook business pages. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
KU Leuven Instituut voor de Overheid
Ervaren kwaliteit dienstverlening door burgers en ondernemers
Juni 2022

Ervaren kwaliteit dienstverlening door burgers en ondernemers

Een panelonderzoek naar de tevredenheid van burgers en bedrijven over overheidsdienstverlening. Het onderzoek vindt plaats op basis van ‘life en enterprise events’.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar