Ga naar de inhoud

Basismonitor uitvoerings­organisaties

In hoeverre zijn overheidsorganisaties op afstand responsief aan de samenleving? In dit periodiek terugkerende onderzoek wordt dit in kaart gebracht. Onder overheidsorganisaties op afstand verstaan we uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid die een zekere mate van autonomie genieten, op grote schaal direct contact hebben met de burger en beslissingen nemen die een grote invloed kunnen hebben op de burger. 

Over dit onderzoek

  • Thema

    Focus in de keten
  • Datum

    Nader te bepalen
  • Onderzoeks­instantie

    Universiteit Leiden

Samenvatting onderzoek

Zodra dit onderzoek is afgerond, verschijnt hier een samenvatting. 

Reflectiesessie 5 sept
Deelnemers reflectiesessie 5 september
Thema's Staat van de Uitvoering