Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
1 september 2022

Gebrekkige verantwoording prestaties uitvoeringsorganisaties

De verantwoording over de geleverde producten en diensten laat bij veel uitvoeringsorganisaties te wensen over. Dat is gebleken uit een quick scan van IPSE Studies. Hierdoor is er weinig zicht op het functioneren van de uitvoeringsorganisaties op de langere termijn, met name op het gebied van productiviteit en doelmatigheid. En dat beperkt de mogelijkheden tot sturing hierop.

Met de quick scan heeft IPSE de mogelijkheden verkend om het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties(TiU) uit te breiden met de productiviteitstrends van diverse andere uitvoeringsorganisaties. Meer dan de helft van de 21 bekeken uitvoeringsorganisaties komt door gebrek aan data niet in aanmerking voor opname in het TiU-dashboard.

Screenshot TiU-dashboard

Pas wanneer de databeschikbaarheid van veel uitvoeringsorganisaties verbetert, is het mogelijk om de prestaties van de organisaties over meerdere jaren goed in beeld te krijgen. Deze inventarisatie van IPSE onderstreept de noodzaak tot verbetering. 

De complete quick scan van IPSE bekijk je hier

Gerelateerd onderzoek

Productiviteits­analyse dienstverleners

Bekijk dit onderzoek