Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
Abdeluheb Choho - Voorzitter Staat van de Uitvoering
12 december 2022

Aan het stuur van de Staat (video’s)

Eens kennismaken met enkele gezichten achter de Staat van de Uitvoering? Vier stuurgroepleden vertellen over hun drijfveren, het belang en de verwachtingen van de Staat van de Uitvoering.

Abdeluheb Choho

Abdeluheb Choho is voorzitter van de stuurgroep van de Staat van de Uitvoering. In het dagelijks leven is Choho algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervoor was hij bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk. Choho is dankbaar dat hij de nieuwe traditie van het maken van een Staat van de Uitvoering mag helpen vormgeven. Want zo’n eerste Staat van de Uitvoering, hoe pak je dat aan? In deze video vertelt hij erover. 

“Het is de bedoeling dat politiek, beleid en uitvoeringsorganisaties elkaar meer en beter weten te vinden. Zodat ook de kennis van publieke dienstverleners meer op tafel komt wanneer de politiek haar afwegingen maakt.”

 

 

Peter Teesink

Stuurgroeplid Peter Teesink is gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam. Hij ervaart een groeiende kloof tussen burger en overheid. Wat is ervoor nodig om het vertrouwen te herstellen? Bekijk de video voor de zienswijze van Peter, als lid van de stuurgroep van de Staat van de Uitvoering.

“We stellen onze burgers steeds teleur. En dat moeten we niet meer doen.”

Diana Starmans

Met hart en ziel draagt ze bij aan de Staat van de Uitvoering. Diana Starmans is lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en lid van de stuurgroep van de Staat.

De vraag die zij beantwoord wil zien als lid van de stuurgroep is: hoe kunnen we de publieke dienstverlening toekomstbestendig maken en houden? Diana is gedreven om met elkaar -politiek, beleid en publieke dienstverleners- te kijken naar wat we daarvoor nodig is. In deze video vertelt ze er meer over. 

“We zien dat we ingewikkelde wet- en regelgeving met elkaar gemaakt hebben. En we zien dat er daardoor dingen fout gaan waardoor onze burgers en ondernemers niet krijgen waar ze recht op hebben.”

Ric de Rooij

In deze video zie je plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid Ric de Rooij. Als lid van de stuurgroep van de Staat van de Uitvoering licht hij het belang van de Staat toe aan de hand van de toeslagenaffaire. Daarin hebben we gezien hoe de rechtsstaat onder druk kwam te staan. 

“Zonder een goed functionerende uitvoering komt niet alleen die rechtsstaat onder druk te staan, maar ook onze economie…”