Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Webinar: Het recht op ambtelijk vakmanschap in de uitvoering

Iedereen

15:30 - 17:00, 24 november 2022

 

Op donderdag 24 november kun je van 15.30 uur tot 17.00 deelnemen aan het webinar over ambtelijk vakmanschap in de uitvoering.

‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ is de titel van een boek dat de Stichting Beroepseer op 6 oktober 2022 publiceerde. Met de term ambtelijk vakmanschap mikken de schrijvers op emancipatie van de uitvoering.

Wie bedienen met ambtelijk vakmanschap?

De kernboodschap van Het recht op ambtelijk vakmanschap is dat rijksambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen. Dus niet, zoals nu primair het geval is, alleen bewindspersonen en de top van ambtelijke organisaties. Maar ook burgers, volksvertegenwoordigers en ambtenaren zelf hebben net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap.

De schrijvers claimen dat ambtenaren in het democratisch en rechtsstatelijk bestel hun rol pas optimaal kunnen vervullen als ze zich op alle vier de groepen kunnen richten.

Webinar

Te gast zijn Hans IJsselstein (plv. programmadirecteur) en Gamze Aslancik (veranderkundige) van Werk aan Uitvoering. Dit programma heeft als doel de publieke dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. 

Onder leiding van Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer en voorzitter van de redactie van het boek, vertellen zij over de opzet en inhoud van WaU en welke aanknopingspunten ze zien in het boek. Thijs Jansen betrekt ook deelnemers aan het webinar in het gesprek, over wat er nodig is om echt werk te maken van het recht op ambtelijk vakmanschap in de uitvoering.

Meer informatie en aanmelden

Deelname aan het webinar is gratis. Je kunt je per e-mail aanmelden bij Astrid Franken: secretariaat@cmhf-overheid.nl. Vermeld naam, e-mailadres en organisatie waar je werkt. Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Beroepseer.