Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
WaU sessie over de Staat van de Uitvoering

WaU-sessie Leren van de Staat van de Uitvoering

Iedereen

9:30 - 11:30, 14 februari 2023

Nu de eerste Staat van de Uitvoering is gepresenteerd, praten we graag verder met beleidsmakers en mensen uit de uitvoering over hoe we de publieke dienstverlening toekomstbestendig houden. Op dinsdag 7 en dinsdag 14 februari organiseren we daarom twee WaU-sessies (Werk aan Uitvoering) over de Staat van de Uitvoering.

“Laten we de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, om ervaringen uit te wisselen en te vergelijken om tot beter en vooral eenvoudiger beleid te komen. Bespreken wat haalbaar is en wat consequenties zijn voordat we burgers en ondernemers dingen beloven.”
Abdeluheb Choho, voorzitter stuurgroep Staat van de Uitvoering en RVO-directeur

Over de WaU-sessie

We gaan tijdens deze WaU‐sessies in gesprek met deelnemers vanuit beleid en uitvoering om te bepalen welke kansen er liggen om van de Staat en van elkaar te leren. Welke leeractiviteiten kunnen we bedenken en ontplooien? Hoe geven we dat vorm, online of digitaal? Hoe sluiten we aan bij bestaande leerplatforms? Welk vervolgonderzoek is nodig voor verdieping, verrijking en verbreding van de Staat?

Deze en andere vragen komen aan bod in de 2 uur durende WaU‐sessies die worden begeleid door Felix van der Velde (medewerker advisering) en Cees van der Zwan (adviseur en secretaris stuurgroep).

Aanmelden

Meld je aan voor de WaU-sessie op 7 februari.
Meld je aan voor de WaU-sessie op 14 februari.