Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Expertsessie – Hoe klantgevoelig is uw organisatie?

Iedereen

14:00 - 17:00, 30 januari 2023

Openstaan voor signalen van burgers en bedrijven in een continu proces van leren en verbeteren is essentieel voor toegankelijke dienstverlening en een responsieve overheid. Toch zien we dat feedbackmanagement veelal sluitstuk is in het uitvoeringsproces.

Om beter zicht te krijgen op waar uitvoeringsorganisaties staan, zijn we vanuit De Staat van de Uitvoering een leertraject gestart. Doel was inzicht te krijgen in hoe toegankelijk uitvoeringsorganisaties zijn voor klachten en klantsignalen, zij daar klantgevoelig mee omgaan en leren en verbeteren op basis van de stem van de klant.

Thema’s tijdens expertsessie

De eerste inventarisatie heeft geleerd dat er veel goede praktijken zijn. En tegelijk worstelen veel organisaties met het goed inbedden van klantsensitief werken. Als vervolg op de eerste inventarisatie organiseren we daarom een expertsessie met als doel ervaringen te delen en handvatten te bieden om de volgende stap te zetten.

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Klantgericht werken bij de Kamer van Koophandel
  • Klachten vs. klantsignalen
  • Do’s & don’ts van kpi’s

Per onderwerp nodigen we een professional uit die ervaringen en trends met ons deelt en het gezamenlijke gesprek leidt.

Voor wie en aanmelden

De bijeenkomst staat open voor iedereen die een (eindverantwoordelijke) rol heeft in de dienstverleningsprocessen van landelijk opererende uitvoeringsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende rol in een klant service center, bij klachtenmanagement, bij bezwaar en beroep of bijvoorbeeld bij kwaliteitsmanagement of service excellence.  

Aanmelden kan via de website van de RBB Groep.

Praktische zaken

  • De bijeenkomst vindt plaats van 14.00-17.00 uur
  • Locatie is Utrecht, nabij het Centraal Station (exacte locatie volgt)