Ga naar de inhoud

Thema’s Staat van de Uitvoering

Met de Staat van de Uitvoering leggen we knelpunten bloot en schetsen we een trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk waar we van kunnen leren. Onderstaand model geeft het onderzoeksperspectief weer van de Staat van de Uitvoering met vier thema’s waarbinnen de onderzoeken plaatsvinden.

Thema’s

Deze vier thema’s liggen ten grondslag aan de verschillende onderzoeken binnen de Staat van de Uitvoering. Inzichten, oplossingen en actiepunten krijgen duiding aan de hand van deze thema’s.

Thema 2

Focus in de keten

Politiek, beleidsmakers en publieke dienstverleners; het zijn allemaal schakels in de keten. Binnen dit thema vinden onderzoeken plaats gericht op de samenwerking in die keten. Ook wordt bekeken in hoeverre de schakels hun rol pakken om te komen tot goede dienstverlening en beleidsimpact.
Thema 3

Governance en informatie­voorziening

De wijze van besturen en adequate informatievoorziening zijn van invloed op het handelen van uitvoeringsorganisaties. Hoe verloopt dat in Nederland? En wat kunnen we leren van andere landen? Daarover gaan de onderzoeken binnen dit thema.
Thema 4

Organisatie­cultuur en wendbaar­heid

De organisatiecultuur, de wendbaarheid van een organisatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn in grote mate bepalend voor een goede en toegankelijke dienstverlening en beleidsimpact. Binnen dit thema wordt aan deze onderwerpen duiding gegeven.